MTS Logo
TH | EN
 
 
 
DeWalt 
 
   DeWalt เครื่องมือมาตรฐาน จากอเมริกา เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือเป็นอันดับต้นๆ ด้วยนวัตกรรมที่ DeWalt สร้างสรรค์มากว่าหลายทศวรรษ ทำให้มีเครื่องมือช่างที่หลากหลายชนิดในทั้งงานคอนกรีต ไม้ หรือ โลหะ ที่มากด้วยประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะงานที่หลากหลายจึงทำให้ DeWalt เป็นเครื่องมือในดวงใจสำหรับช่างมืออาชีพ