MTS Logo
TH | EN
 

รายการสินค้าสำหรับ จำหน่าย > มือสอง
รถขุดเล็ก Cat 302.5
Code : MiniEx083
Year : 2000
รถขุดเล็ก Cat 307SSR
Code : MiDi565
Year : 1996
รถขุด Cat 315BL ขนาด 15 ตัน
Code : Ex15BL393
Year : 1999
รถขุด Cat 318BL ขนาด 18 ตัน
Code : Ex318BL701
Year : 2005
รถขุด Cat 325CL ขนาด 25 ตัน
Code : Ex325CL585
Year : 2005
รถขุด Cat 325CLN ขนาด 25 ตัน
Code : Ex325CLN462
Year : 2005
รถตักล้อยาง Cat 914G
Code : WL914G581
Year : 1996
รถตักล้อยาง Cat 914G
Code : WL914G561
Year : 2005
รถเกรด Cat 140G
Code : GR140G567
Year : 1992
รถเกรด Cat 140H
Code : GR140H374
Year : 1996
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Denyo 25 SEK
Code : DEN25SEK947
Year : 2007
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Denyo 60 SPI
Code : DEN60SPI343
Year : xxxxx
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า CAT ขนาด 175 KVA
Code : Gen175K3208
Year : xxxxx
เครื่องลม Airman 185 S
Code : AIR185S334
Year : xxxxx
รถกระเช้าบูมตรง สูง 18.36 เมตร
Code : JLG 600S
Year : -
รถกระเช้าขากรรไกร 4069LE สูง 12.19 เมตร
Code : JLG 4069LE
Year : -
<< 1   2   > >>