MTS Logo
TH | EN
รายการรถกระเช้าแบบบุคคลสำหรับเข่า
 
สินค้า > เช่ารถกระเช้า
รายการรถกระเช้าแบบบุคคลสำหรับเข่า
รหัสสินค้า : Rental
Model : Rental
Serial : xxxxx
ราคา : 0 บาท
MODELS PLATFORM HEIGHT (m) DAILY (Baht) WEEKLY (Baht) MONTHLY (Baht)
เช่าขั้นต่ำ 3 วัน ค่าเช่า/วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป
25AM (Electric) 7.6730AM (Electric) 9.1436AM (Electric) 11.0541AM (Electric) 12.4220VP ( Self Propelled Personnel lift )(Electric) 5.9020DVL 5.90*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

เงื่อนไขการเช่า        
1) เครื่องจักร, เครื่องมือ, เครื่องใช้ มีกำหนดใช้งานวันละ  8 ชั่วโมง
2) สามารถเลือกเช่าได้ทั้งแบบ มีและไม่มี พนักงานขับ
3) ตลอดอายุสัญญาเช่า เครื่องจักร, เครื่องมือ, เครื่องใช้ ถือว่าอยู่ในความดูแล ควบคุมการใช้งานของผู้เช่า
4) ความเสียหาย/สูญหาย ของเครื่องจักร/เครื่องมือ/เครื่องใช้  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นส่วนความรับผิดชอบของลูกค้า
5) ค่าขนส่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขการเช่า
6) ค่าเช่าเครื่องจักร เริ่มต้นนับจากวันส่งถึงลูกค้า และสิ้นสุดเมื่อลูกค้าแจ้งคืน
7) กรณีลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง  ค่าเช่าเครื่องจักร/เครื่องมือ เริ่มต้นตั้งแต่ สถานที่รับมอบ และสิ้นสุดที่สถานที่ส่งคืน
8) งานพ่นทราย ขึ้นกับการพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป                    
9) ราคาค่าเช่าข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในบางจังหวัด(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ขาย)

 
 
สถานะสินค้า
สำหรับเช่า

รถกระเช้า   เช่ารถกระเช้า   เช่านั่งร้าน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MTS Call Center: 02-332-0088,02-332-0061-9

Enquiry Form
Name
Company
E-mail
Telephone
Message


สินค้าใกล้เคียง
รถกระเช้าบูมศอก 450A สูง 14 เมตร
รถกระเช้าบุคคล 1230ES สูง 3.66 เมตร
รถกระเช้าบูมศอก E400AJP สูง 12.19 เมตร
รถกระเช้าบูมตรง 400S สูง 12.29 เมตร