MTS Logo
TH | EN
รายการรถกระเข้าขากรรไกรสำหรับเช่า
 
สินค้า > เช่ารถกระเช้า
รายการรถกระเข้าขากรรไกรสำหรับเช่า
รหัสสินค้า : Rental
Model : Rental
Serial : xxxxx
ราคา : 0 บาท
MODELS PLATFORM HEIGHT (m) DAILY (Baht) WEEKLY (Baht) MONTHLY (Baht)
เช่าขั้นต่ำ 2 วัน ค่าเช่า/วัน ตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป
1932E2 , 2032E2 , 2033E (Electric) 5.79 / 6.12646ES , 2646E2 , 2658E (Electric) 7.923246E2 , 3369E (Electric) 9.75 / 10.063969E (Electric) 11.804069LE (Electric) 12.1925RTS 4x4 7.623394RT 4x4 10.06SV120 11.5040RTS ,40MS , 4394RT 4x4 12.04 / 13.80 / 13.11500RTS 15.24500RTS 4X4 15.24*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 
1) ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ขายก่อนการเช่า                     
2) งานพ่นทราย ขึ้นกับการพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป
3) ราคาค่าเช่าข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในบางจังหวัด(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ขาย)                    
4) การทำงานของเครื่องจักรกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง/วัน ไม่มีชดเชยวันหยุดใดๆ ทุกกรณี ยกเว้น กรณีเครื่องจักรเสียเท่านั้น   
 
 
สถานะสินค้า
สำหรับเช่า

รถกระเช้า   เช่ารถกระเช้า   รถกระเช้าขากรรไกร

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MTS Call Center: 02-332-0088,02-332-0061-9

Enquiry Form
Name
Company
E-mail
Telephone
Message


สินค้าใกล้เคียง
รถกระเช้าบูมศอก 740 AJ สูง 22.5 เมตร
รถกระเช้าบุคคล T26E สูง 6.14 เมตร
รถกระเช้าบูมศอก E300 AJ สูง 9.19 เมตร
รถกระเช้าบุคคล 20AM สูง 7.92 เมตร