MTS Logo
TH | EN
รายการรถกระเช้าบูมตรงสำหรับเช่า
 
สินค้า > เช่ารถกระเช้า
รายการรถกระเช้าบูมตรงสำหรับเช่า
รหัสสินค้า : Rental
Model : Rental
Serial : xxxxx
ราคา : 0 บาท
MODELS PLATFORM HEIGHT (m) DAILY (Baht) WEEKLY (Baht) MONTHLY (Baht)
เช่าขั้นต่ำ 2 วัน ค่าเช่า/วัน ตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป
400S 4X4 12.29E600JP (Electric) 18.40M600 (Electric / เครื่องยนต์) 18.4060H / 60H 4X4 18.00600S 18.36600S ( NEW-2000 Hour ) 18.36660S 20.3280H / 80HX 24.3880HX 4x4 24.38110H / 120HX 33.54 / 36.58 ไม่มีบริการเช่ารายวัน

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 
1) ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ขายก่อนการเช่า                     
2) งานพ่นทราย ขึ้นกับการพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป                    
3) Model 110H / 120HX  บริการเช่าขั้นต่ำ  1 สัปดาห์ โดยคิดค่าเช่า 86,000 บาท/สัปดาห์                    
4) ราคาค่าเช่าข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในบางจังหวัด(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ขาย)                    
5) การทำงานของเครื่องจักรกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง/วัน ไม่มีชดเชยวันหยุดใดๆ ทุกกรณี ยกเว้น กรณีเครื่องจักรเสียเท่านั้น   
 
สถานะสินค้า
สำหรับเช่า

รถกระเช้า   รถกระเช้าบูมตรง   เช่ารถกระเช้า

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม MTS Call Center: 02-332-0088,02-332-0061-9

Enquiry Form
Name
Company
E-mail
Telephone
Message


สินค้าใกล้เคียง
รถกระเช้าบูมศอก 1250 AJP สูง 38.1 เมตร
รถกระเช้าบุคคล 41AM สูง 14.33 เมตร
รถกระเช้าบุคคล 41AM สูง 14.33 เมตร
รถกระเช้าขากรรไกร 1930ES สูง 5.72 เมตร