MTS Logo
TH | EN
 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-050-0199

รถเกรด

    บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด มีการบริการให้เช่ารถเกรด และ ขายรถเกรดมือสอง Caterpillar ให้กับลูกค้าที่สนใจหรือใช้ในงานเช่าแล้วมีความสนใจที่จะซื้อเครื่องจักรกับเรา เครื่องจักรของเรามีช่างที่มีความชำนาญในการบำรุงรักษาคอยดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพที่ดี และพร้อมที่จะใช้งาน 

บริการให้เช่ารถเกรด

    บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด มีบริการให้เช่ารถเกรด Caterpillar รุ่น 140G และ 140H

บริการขายรถเกรดมือสอง

    มีบริการขายเครื่องจักรมือสอง สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถเกรดสภาพดีพร้อมใช้งาน เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญบำรุงรักษา และมีวิศวกรผู้ชำนาญในการตรวจสอบอาการเสีย ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรไปจะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างดี