MTS Logo
TH | EN
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครึ่องจักรกลในงานก่อสร้าง
การก่อสร้างปัจจุบันนี้ ได้นำเอาเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรกลต่างๆ เข้ามาใช้ดำเนินการเป็นจำนวนมากนับวันยิ่งจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะต้องการผลงานทีได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนดในรายการก่อสร้าง (Specifications) ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งทำเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยมุ่งหวังให้งานเสร็จทันตามกำหนดเวลาด้วย ถึงแม้ว่าแรงงาน (Labour) ประเทศเราจะหาได้ง่าย ค่าแรงงานถูก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย แต่เหตุผลสำคัญที่นำเอาเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ดำเนินการก่อสร้างนั้นเพราะ

รถตักล้อยางคืออะไร
รถตักล้อยางเป็น ประเภทของเครื่องจักรหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

วิธีการเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสม

โปรโมชั่นสุดพิเศษ รถขุดมือสอง CAT คุณภาพดี
รถขุดหลายรุ่น อาทิเช่น 320C, 321 CLCR, 320BL, 318CL และรุ่นยอดนิยม 320D

<< < 1   2   3   4   5   6   7   8   >>